Barbara Muszyńska

orcid.org/0000-0002-0137-363X
Contact details:

barbara.muszynska@dsw.edu.pl
EMPLOYMENT & EDUCATION

Employment
University of Lower Silesia / Dolnośląska Szkoła Wyższa
Faculty of Applied Studies

head of the academic language centre    

Education
Ph.D. Faculty of Education, University of Cordoba, Spain. 
M.A. Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wrocław, Poland   
B.A. Faculty of Education, University of Lower Silesia, Wrocław, Poland   
The Distance DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults), University of Cambridge, UK. 
ERL FIELD OF EXPERTISE
Language and schooling 
Language and culture 
Language and methodology
PROJECTS & PUBLICATIONS
07/2020-06/2022 Professional Practice Schools project in a partnership with the University of Lower Silesia. Projekt Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Sycowie w partnerstwie z Dolnośląską Szkołą Wyższą oraz Gminą Syców w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Podnoszenie jakości systemu oświaty.  

2019 – 2022 Erasmus+ KA203 Strategic Partnership for Higher Education.  Project title: Teacher Culture Pluri (TEACUP).
Project leader: University of Cordoba, Spain. Project partners: University of Lowe Silesia, Poland; Texas Women’s University, the USA; University of Oldenburg, Germany, University of Bremen, Germany; TEE teacher association, Hungary. 

2019-30.06.2023 Project Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska – Innovative university – improvement of academic activity for sustainable development of Lower Silesia (współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).  
I am in an expert group in this project. 

June 2021  – Barbara Muszyńska. Zróżnicowane językowo konteksty kulturowe. Studium pedagogiczno-translingwalne. Monografia. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

June 2021 – Muszyńska B. Działania nauczycieli podejmujących próbę zmiany formy kształcenia na zajęciach z języka obcego – wdrażanie programów kształcenia „Soft CLIL”. Forum Oświatowe. Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

2021 – Muszyńska B. eTwinning w Dolnośląskiej Szkole Wyżeszj. Fundacja frse. https://etwinning.pl/etwinning-w-dolnoslaskiej-szkole-wyzszej/ 

2021 – Muszyńska, B. Szkoły Ćwiczeń w relacji z pandemią – Nowe wyzwania w nauczaniu języków obcych w kształceniu zintegrowanym na I etapie. Poradnik dla nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji (Centre for Education Development), Warszawa. 

2020 – Barbara Muszyńska. Inclusive, Plurilingual and Pluricultural Learning Environment for English Language learning. English Language Course. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (The Publishing House of University of Lower Silesia) ISBN 978-83-65408-37-2. ‘Innovative University Project – Studying? There are no obstacles! Disability-Friendly University, financed by the European Social Funds under the Operational Programme Knowledge Education Development. 
 
2019 – Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo językowe. Content and Language Integrated Learning (CLIL). Wprowadzenie. PWN Publishing House. ISBN: 978-83-01-20763-2

2020 – Muszyńska, B. Dialog i narracja na lekcjach języka obcego, czyli o programie nauczania języka angielskiego Soft CLIL. Języki Obce w Szkole. 4/2020  DOI: 10.47050/jows.2020.4

2020 – Muszyńska, B., Cristina A. Huertas-Abril. eTwinning: cross-cultural communication. English Teaching Professional. Issue 131, October 2020.

2019 – Muszynska, B., Gómez Parra, Mª E. Protocol for the design of quality bilingual education materials. Futhark. Humanities and Social Sciences Review. ISSN: 1886-9300 

2017 – Gómez Parra, Mª E., Muszynska, B.  Comparing results from International Bilingual programs. In Educación bilingüe: tendencias educativas y conceptos clave = Bilingual education: educational trends and key concepts. NIPO: 030-17-133-4Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

2017 – Muszyńska, B. Recenzja ‘Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – język obcy’. Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-jezyki-obce 

2016 – Models of Bilingual Education Programmes and their Implementation in Europe. In  Modernizing Educational Practice: Perspectives in Content and Language Integrated Learning (CLIL). Ed. Katarzyna Papaja, Artur Świątek. ISBN: 978-1-4438-8535-5. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 170-192  

2016 – Muszyńska, B. Scenariusze lekcji dwujęzycznych z językiem angielskim i hiszpańskim. Materiały poseminaryjne. Praca zbiorowa pod redakcją B. Muszyńskiej. Ośrodek Rozwoju Edukacji (Centre for Education Development).  

2015 – Muszynska, B., Gómez Parra, Mª E. The implementation of effective dual-language programs. In Revista de Lenguas para Fines Específicos (ISSN: 1133-1127 eISSN: 2340-8561). Ministerio de Cultura. Instituto Cervantes. SCImago SJR. ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Databases: Ulrich’s. MLA – Modern Language Association. LLBA – Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA). Portal del Hispanismo, Ministerio de Cultura. Instituto Cervantes. p. 114-138. DOI:10.20420/rlfe.2015.0014

2015 – Muszynska, B., Gómez Parra, Mª E. The effectiveness of dual-language education programs and the ways they are implemented in bilingual schools across Europe. In Humanizing Language Teaching, vol. 17(3), (ISSN 1755-9715).

ERL INVOLVEMENT
The International Conference: Educational Role of Language. Learn to Speak, Speak to Learn, University of Gdańsk, Gdańsk 9.-10.06.2016.

ERL Network
Area 1-2

ERL Association
A member. 

ERL Journal
A member of Editorial Team.