Anna Basińska

orcid,org 0000-0002-7523-1538

Contact details

e-mail:basinska@amu.edu.pl

EMPLOYMENT & EDUCATION

 

Employment

Adam Mickiewicz University in Poznań

Faculty of English

Centre for Educational Innovations and Language Technologies

 

 Education

Adam Mickiewicz University in Poznań

 

Faculty of Educational Studies

Ph.D. in human sciences (pedagogy)

M.A. in pedagogy
Specialization: kindergarten and early school education

B.A. in pedagogy
Specialization: kindergarten and early school education

ERL FIELD OF EXPERTISE

Language and schooling

PROJECTS & PUBLICATIONS

Projects

Main Investigator in Educational Studies in POKL Project UAM
Principal investigator: prof. dr hab. K. Dziubalska-Kołaczyk
Project’s number: WND-POKL.03.03.04-00-220/12
Project’s title: Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego (Tablit – an innovative kindergarten curriculum)
Duration: 2012-2015

Main investigator in Educational Studies in POKL Project UAM
Principal investigator: prof. dr hab. K. Dziubalska-Kołaczyk
Project’s number:: WND-POKL 03.03.04. – 00-057/10
Project’s title: „E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko edukacyjne dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego”.
Duration: 2010-2013

Executive in Ministry of Science and Higher Education grant
Project’s number: NN 106023934
Principal investigator: prof. UAM dr hab. H. Sowińska
Project’s title: „Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej”.

Duration: 2005-2010

Publications

2019

 • Basińska, A.,Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji przedszkolnej. Doświadczenia nauczycielek pracujących oparciu o program wychowania przedszkolnego Tablit, Studia Edukacyjne, in press.
 • Suzuki, Ch.., Basińska, A., A Study Report on the Understanding of Active Learning by Polish Students in a Teacher Training Course, “Junshin Journal of Studies in Humanities”, No. 25, February 2019

2017

 • Basińska A., Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego na przykładzie języka angielskiego, zeszyt 1, zeszyt 2 i zeszyt 3, Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – języki obce, ORE, Warszawa 2017; https://www.ore.edu.pl/2018/02/materialy-dla-nauczycieli-szkol-cwiczen-jezyki-obce/

2016

 • Basińska A. (2016),Nauczyciel – uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit, [in:] Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych, ed. W. Leżańska, D. Radzikowska, Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, Łódź 2016, p.161-171.

2015

 • Basińska A. (2015), Child’s Cognitive Activity in Local Environment’s Educational Space: The Polish Perspective, [in:] Children’s Perspective on School, Teaching and Learning, ed. K. Schultheis, A. Pfrang, P. Hiebl, Studies of the Educational Experience of Children, Lit Verlag, Zurich, p. 198-207.
 • Basińska A., Pietrala T., Zielińska U., Pietrala D., Dziubalska-Kołaczyk K., Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, pp. 144.
 • Pierson M.R., Myck-Wayne J., Stang K.K. and Basinska A., Sustaining an International Partnership: An Evolving Collaboration. Journal of International Special Needs Education: March 2015, Vol. 18, No. 1, p. 12-17.

 

2014

 • Przybyła T., Basińska A., Klichowski M., (2014), Smartphones and children’s mathematics, [w:] Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality, red. H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, A. Basińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 11 – 20.
 • Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Basińska A. (2014), Redakcja naukowa: Children in the postmodern world. Culture – Media – Social Inequality, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 388.

2013

 • Basińska A., (2013), Meeting the Educational Needs of the Children through Co-Teaching, [w:] Świat Małego Dziecka, t. 1, red. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 73 – 80.
 • Basińska A., Pietrala D., Pietrala T., Zielińska U., Dziubalska-Kołaczyk K., Cole R. (2013), E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów, UAM, Poznań, ss. 167.

2012

 • Basińska A., Pietrala D., Cole R., Dziubalska-Kołaczyk K., ETOS – innowacyjne narzędzie wspomagające nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych, Studia Edukacyjne, 23/2012.
 • Basińska A. (2012). Odkrywanie świata. O aktywności poznawczej dziecka w przestrzeni edukacyjnej środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 294.

2011

 • Basińska, A., (2011) Nauczyciel jako kreator aktywności dziecka w środowisku, [w:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, s. 449 – 478.
 • Basińska, A., Pietrala T. (2011-2012), Uniwersytecki projekt wspierania szkół w edukacji przyrodniczej. ETOS – QTA – PRZYRODA, Uczyć lepiej, nr 1, s. 7 – 8.

2010

 • Basińska, A. (2010), Środowisko lokalne w procesie edukacji dzieci i młodzieży, [w:] Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole, red. H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, WSPiA, Poznań, s. 71-79.
 • Basińska, A., Mikołajczyk, K. (2010), Mnemotechniki – jak nauczyć dziecko w wieku wczesnoszkolnym uczyć się efektywnie, [w:] Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka, red. H. Krauze – Sikorska, K. Kuszak, WSPiA, Poznań, s. 179 – 198.
 • Basińska, A. (2010), Konstruujemy wehikuł czasu, Życie Szkoły, nr 2, s. 47-49.

2009

 • Kozłowska – Rajewicz, A., Basińska, A., Kęsicka, H., Berlińska A. (2009), Metody i formy pracy w edukacji przyrodniczo – leśnej, [w:] Edukacja przyrodniczo – leśna, red. D.J. Gwiazdowicz, G&P, Gołuchów – Poznań, s. 22 – 42.
 • Basińska, A. (2009), Dialog rodziny i szkoły w tworzeniu warunków do optymalnego rozwoju dziecka, [w:] Pedagogika dialogu. Dialog w teorii i praktyce edukacyjnej, red. E. Dąbrowa, D. Jankowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 312 – 317.
 • Basińska, A. (2009), Aktywne uczenie się metodą Storyline w edukacji wczesnoszkolnej, Życie Szkoły, nr 3, s. 26 – 31.

2008

 • Basińska, A. (2008), Pytania jako czynnik aktywności, [w:] Aktywność dzieci i młodzieży, red. S. Guz, T. Sokołowska – Dzioba, A. Pielecki, Wydawnictwo „Comandor”, Warszawa, s. 87-100.
 • Basińska, A. (2008), Rodzina i szkoła, Życie Szkoły, nr 2, s. 9-12.
 • Basińska, A. (2008) Integracja oddziaływań środowiska wychowawczego szansą dla dzieci z utrudnieniami w rozwoju, [w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka – diagnoza – terapia, red. H. Krauze – Sikorska, K. Kuszak, WSPiA, Poznań, s. 71-80.

ERL INVOLVEMENT

ERL Conferences

The International Conference: Educational Role of Language. Learn to Speak, Speak to Learn, University of Gdańsk, Gdańsk 9.-10.06.2016.

The International Conference: Educational Role of Language. How do We Understand it?, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius 14.-15.06.2018.

ERL Network

Area 1-2

ERL Association

Co-founder

ERL Journal

A member of Editorial Team.